קורסים והשתלמויות

"נוכח התפשטות נגיף הקורונה, קיום הפעילות דלעיל כפוף להנחיות משרד הבריאות כפי שיינתנו מעת לעת.
ככל שהפעילות תבוטל עקב הנחיות אלה, אף אם באופן מיידי, לא תהא לכם כל טענה כלפי האיגוד"

*עובדי הוראה בשבתון : ניתן להירשם למקסימום 6 קורסים בשנת שבתון אחת
*עובדי הוראה בפועל: ניתן להירשם למקסימום 4 קורסים בשנת לימודים אחת

סינון הסרת סינון
קורסים-לעובדי-הוראה-בפועל.jpg
קורסים לעובדי הוראה בפועל
קורסים לקהל הרחב